Charakteristika vyšetření

Spirometrie, Bodypletysmografie

Tato vyšetření patří mezi základní vyšetření v pneumologii, při kterém lékař zjišťuje funkci pacientových plic. Takové vyšetření se provádí pomocí spirometru – přístroje, který zaznamená pacientovo dýchání. Na tyto vyšetření je pacient posílán při respiračních potížích, pocitech dušnosti, dlouhodobějším kašli, před operacemi hrudníku a při sledování účinnosti léčby nemocí plic

Měření FENO

Jedná se o měření oxidu dusnatého ve vzduchu, který je vydechnut. Vyšší hodnoty jsou spojené s alergickým zánětem v dýchacích cestách.

Vyšetření plicní difúze  – TLCO

neboli měření transferfaktoru TLCO. Toto vyšetření se provádí při podezření na poškození plic nebo poruchy plicního oběhu, tedy poškození přenosu plynů mezi plicními sklípky a krví.

Impulsní oscilometrie

Jedná se o neinvazivní metodu sloužící pro vyšetření průchodnosti dýchacích cest a parametrů odvozených ze změn plicních objemů (např. při tzv. zadrženém vzduchu). Toto vyšetření provádíme především u hůře spolupracujících pacientů  – např. děti. Během klidového dýchání se k ústům pacienta přivádějí z vnějšího zdroje jemné tlakové signály (impulzy). Pomocí počítačového zpracování pak vyhodnocujeme průchodnost horních a dolních dýchacích cest, a to zcela bez nutnosti provádění usilovných výdechových manévrů.

Skiagram hrudníku

Je základní zobrazovací vyšetření v pneumologii, zobrazující plíce, srdce, mediastinum a přilehlé struktury  hrudníku. Většinou je provádíme ve dvou projekcích (zadopřední a boční).

Miniscreen

Jedná se o screeningové vyšetření spánkových poruch, jakým je syndrom  spánkové apnoe. Toto vyšetření spočívá v celonočním monitorování spánku pacienta v domácím prostředí. Záznam vyhodnocujeme na našem pracovišti a v případě patologického nálezu odesíláme pacienta k podrobnému vyšetření do centra specializujícího se na spánkové poruchy.

Odběry biologického materiálu

Provádíme odběry krve a moči, vyšetření sputa (vykašlaného hlenu) umožňující zjistit osídlení nebo infekci dýchacích cest bakteriemi.

Kalmetizace – očkování proti tuberkulóze Na našem pracovišti provádíme povinnou primovakcinaci rizikových skupin novorozenců na doporučení dětského lékaře, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Očkování proti chřipce a pneumokokovým nákazám

Pacientům s chronickým plicním onemocněním doporučujeme očkování proti chřipce a pneumokoku. Očkování proti chřipce doporučujeme aplikovat každoročně, očkování proti pneumokokovým nákazám se provádí dle doporučeného očkovacího schématu. Od 65 let je očkovací vakcína hrazená z veřejného zdravotního pojištění.